A-14/12 Tradisjon og nyskaping? En analyse av ulike næringsinteresser i og ved Rondane og Jotunheimen nasjonalparker

M.Forbord, G-T.Kvam og M.Rønningen (red.) Turisme i distriktene. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 285-308

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.