A-14/14 Når postnummeret har betydning for overvekt

Forskning viser at det er større sannsynlighet for å bli overvektig hvis man bor på bygda enn hvis man bor i byen. For å redusere denne ulikheten må vi avdekke hvordan stedsspesifikke kulturelle og sosiale miljøer har innvirkning på helseatferden vår. Dette fordrer en langt mer helhetlig forskningstilnærming til overvektsproblematikken enn det vi hittil har sett. Tidsskrift for Den norske Legeforening 134, s. 1585-1586 https://tidsskriftet.no/article/3226700/

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.