A-16/13 Utvalgte kulturlandskap – mellom landbruksdrift, endring, forståelse og mening i landskapet

Artikkelen tar utgangspunkt i at grunneiere og gårdbrukere som er deltakere i Utvalgte kulturlandskap kan oppfatte utfordringer og muligheter ved ordningen ulikt. Dette blir belyst gjennom å se nærmere på hvordan deltakerne i henholdsvis Leka og Nordherad har forskjellige forhold til landskapet eiendommen og gårdsdriften inngår i. Personlige verdisyn, bakgrunn og holdninger samvirker med mer praktiske, driftsmessige forhold. Studien viser at forholdet til både landskap og gårdsdrift påvirkes av i hvilken grad det finnes utsikter til at neste generasjon vil ta over. Det konkluderes med at det siste er en viktig faktor med tanke på i hvilken utstrekning UKL vil være en suksess på lengre sikt. Tidsskriftet Utmark,nr 1, 2013, https://www.utmark.org

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.