A-17/12 Å ro uten årer: Om fylkeskommunens nye rolle i kystsoneforvaltningen

Hersoug, B. & J. P. Johnsen (red.) Kampen om plass på kysten. Interesser og utviklingstrekk i kystsoneplanleggingen. Oslo: Universitetsforlaget, 121-137

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.