A-18/12 Hvordan kan gigantanlegg for lakseoppdrett på eksponerte lokaliteter gi mer effektiv arealbruk?

Hersoug, B. & J. P. Johnsen (red.) Kampen om plass på kysten. Interesser og utviklingstrekk i kystsoneplanleggingen. Oslo: Universitetsforlaget, 241-260

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.