A-30/12 På gjengrodde stier. Turisters forståelser av et landskap i endring

Martin Rønningen og Terje Slåtten (red.) Innovasjon og næringsutvikling i en reiselivskontekst. Bergen: Fagbokforlaget, 279-296

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.