A-31/20 Velferdsstaten og Distrikts-Norge ved et veiskille – på vei mot økt geografisk ulikhet i velferden?

I Almås, Reidar og Eirik M. Fuglestad (red.) Distriktsopprør – periferien på nytt i sentrum. Dreyers Forlag Oslo

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.