A-32/20 Nasjonen som eigedsomsfellesskap: Nasjonsbyggingstradisjonen frå Philadelphia og Eidsvoll

I Frydenlund, Bård, Torleif Rosager Hamre og Andre Larsen Avelin (red.) Grunnlovsfedre på tvers av Atlanteren. Norsk og amerikansk konstitusjonshistorie. Scandinavian Academic Press

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.