A-34/15 Når det rurale blir populært: Om matindustriens og dagligvarehandelens jakt på matkvaliteter som utgjør en forskjell

Bjørkhaug, H., R. Almås & J. Vik (red). Norsk matmakt i endring. Fagbokforlaget

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.