A-x/00 Livsfasebygda

Gjennom ulike livsfasar og -situasjonar bruker og opplever ein bygda på forskjellige måtar. I denne artikkelen vil eg gje nokre bilete av bygda, laga med bakgrunn i like livsfasehistorier. Typologiseringa av ulike generasjonar gjennom utflyttarane, tilbakeflyttarane, dei globale besteforeldra og sein-urbanistane, beskriv noko av innhaldet i "bygdelivet" slik det kan arte seg for enkeltpersonar gjennom eit livsløp, og slik bygda sosialt og kulturelt vil vere samansett på ei og same tid.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.