A-x/94 Vindskeiv veiledning. Ulike forventninger til samme etablering.

Det er flere kryssende forventninger til resultatene av etablererstøtten som blir gitt ti iverksettere i distriktene. I denne artikkelen spør jeg om de ulike aktørene i dette systemet for offentlig støtte til iverksettere i distriktene har forventninger som er i konflikt med hverandre. Det som er rasjonelt for den ene, er ikke nødvendigvis det for den andre. Finner vi spenninger i systemet med bakgrunn i det? Må vi skille mellom ulike typer etablerere, og også skille mellom ulike deler av det offentlige støttesystemet? Finnes det delsystemer med egne logikker?

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.