F-01/12 Reiseliv og kulturlandskap

Reiselivet har blitt brukt som argument for å opprettholde et levende jordbrukslandskap, med den antagelse at turister foretrekker åpne og kultiverte landskap framfor naturlandskap med kratt og løvtrær. I forskningsprosjektet «Reiseliv og kulturlandskap: kjennetegn, forvaltning og opplevelser» (CULTOUR) har vi sett nærmere på denne antagelsen.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.