F-2/12 Mat- og kulturbasert turisme i bygdene

Cultourfood har vært et strategisk instituttprogram som har pågått ved Norsk senter for bygdeforskning i årene 2007-2012. Temaet er betydningen av mat og kultur for reiseliv i bygdeområder. Det meste av arbeidet er nå ferdig. I dette Forskningsglimtet presenterer vi noen funn og resultater fra prosjekter på programmet.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.