Fiskeren som forsvant? Avfolking, overbefolking og endringsprosesser i norsk fiskerinæring i et aktør-nettverk-perspektiv

Desto færre og mektigere aktører vi tillater i fiske, desto mer kritiske må vi være for å sikre at disse handler i tråd med våre felles interesser. Slik avslutter Jahn Petter Johnsen boka «Fiskeren som forsvant». Boka handler om hvordan vitenskap, politikk og teknologi bidrar til å forme våre oppfatninger av fiskeren og de praksisene som utøves i fiske. Boka bygger på Johnsens doktorgradsavhandling i fiskerivitenskap ved Norges fiskerihøgskole i Tromsø. Gjennom det bedømmelseskomiteen betegnet som en «en omfattende, ambitiøs, kritisk og original undersøgelse» tar boka oss med på en seilas gjennom den norske fiskerens historie fra mellomkrigstida og fram til i dag. Johnsen beskriver hvordan fiskeren som fiskerinæringas sentrale aktør har blitt skapt og omskapt gjennom stadig skiftende prosesser. Johnsen viser hvordan innlemmelsen av fisket i kapitalens, vitenskapens og politikkens symbolske verden har skapt nye aktører og nye utfordringer i fiskerinæringa. Fiske utøves nå av et helt nettverk av aktører og ikke bare av enkeltpersoner, og dermed forsvinner fiskeren slik vi tradisjonelt har oppfattet denne skikkelsen. Fiskeren blir i stedet en mye mer kompleks næringsaktør. Dette er med andre ord ei fortelling om hvordan moderniseringa av fiskeriene har bidratt til å endre både fiskeren, fisket og fiskerisamfunnene. «Fiskeren som forsvant» er den første boka i en serie med bokutgivelser i samarbeid mellom Norsk senter for bygdeforskning og Tapir Akademiske Forlag.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.