N-3/21 En begynnende kartlegging av kunnskaps- og kompetansesystemet for skogbruk i Trøndelag i 2018

Dette notatet er leveransen på forprosjektet «I retning av flere aktive og begeistrede, personlige skogeiere i Trøndelag». Forprosjektet er en del av det større prosjektet «Skogløftet – Skogklyngen i Trøndelag» som Arena Skog (nå WoodWorks! Cluster) har med Trøndelag fylkeskommune. Forprosjektet har to elementer. Det første elementet er en kartlegging av kunnskaps- og kompetansesystemet for skogbruk i Trøndelag i 2018, noe som gjøres gjennom å undersøke blant annet hvilke kunnskaps- og kompetansetilbud som faktisk ble gjennomført det kalenderåret. Det andre elementet er en analyse av skogfondskontoene i Trøndelag, og derigjennom en gransking av hvordan skogeiere i Trøndelag i perioden 2009-2018 brukte skogfond til opplæring/kompetanseheving.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.