N-3/22 Hvordan øke selvforsyningsgraden i norsk jordbruk?

Writers: Klaus Mittenzwei og Bob van Oort

Regjeringen har vedtatt at selvforsyningen av matvarer i Norge korrigert for import av fôrråvarer skal økes fra dagens 40 prosent til 50 prosent (Regjeringen 2021). I dette notatet ser vi nærmere på hvordan dette målet kan oppfylles.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.