N-4/22 Forslag til tiltak for mer bruk av lauvtre i bygg og mer gjenbruk av tre (forstudie)

Writer: Egil Petter Stræte

Formålet med dette notatet er å danne et kunnskapsgrunnlag for å vurdere iverksetting av mer forsknings- og utviklingsarbeid som kan bidra til at særlig mindre lokale trebedrifter skal bli konkurransedyktige med produkter og tjenester inn til større byggeprosjekter og større kunder. Ambisjonene er at dette skal lede til å styrke bruken av tre, styrke sirkulær økonomi og gi mer lokal verdiskaping.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.