N-6/23 Holdninger til nye fôringredienser i jordbruk og norsk oppdrettsnæring, og muligheter for samarbeid på tvers av jordbruk og oppdrett. En kartlegging

Writer: Brit Logstein

Dette notatet presenterer resultater fra to spørreundersøkelser, henholdsvis blant et representativt utvalg av norske bønder (n= 1 069) og blant en gruppe av norske oppdrettere (n= 32). Begge undersøkelsene ble gjennomført i 2022.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.