N-7/22 Demokratiske planleggingsprosesser for fornybare energisystemer i Norge – en oversikt over identifiserte samfunnstiltak

Writers: Sunniva Midthaug Solnør, Katrina Rønningen, Pia Piroschka Otte, Kristian Borch, Karl Sperling, Jørn Thomassen, Bård G. Stokke

Fornybar energi er et av de sterkeste konfliktområdene i den norske klima- og miljødebatten. Ferske studier i vindkraftutbygging peker på manglende transparens i tildeling av konsesjoner, lisenser og prosesser, og demokratiske svakheter. Fordeling av goder og ulemper fra utnytting av naturressurser for fornybar energi har også blitt et sentralt tema.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.