R-01/00 Landbrukskvinners hverdagsliv. En studie av kjønnets arbeidsdeling og tette boforhold.

Rapporten viser hvordan kjønns- og generasjonsrelasjoner produserer og reproduserer en kjønnet arbeidsdeling gjennom sosial praksis, og hvordan rom/sted har betydning for landbrukskvinnenes handlinger og valg i hverdagen. Rapporten bygger på kvalitative dybdeintervju med ni kvinner som er bosatt på gård, og tar for seg de gårdsarbeidene - og de utearbeidene kvinnenes erfaringer og opplevelser av arbeidsdelingen mellom ektefellene, de tette boforholdene på gården og kvinnenes forhold til setra og arbeidet utenfor gården.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.