R-01/09 Samhandling i endring: Om makt og marked i skognæringa

Skog- og trenæringa har gjennomgått store endringer. Svært omfattende teknologisk utvikling, nedskalering av det lokale offentlige veiledningsapparatet, nye miljødebatter og endringer i styrkeforholdet mellom stat, marked og sivilsamfunn innebærer et sett av nye utfordringer for skognæringa. Samtidig er det et stort behov – distriktspolitisk, økonomisk og med hensyn til miljø/klima – for økt aktivitet i skogen og for en videreutvikling av skognæringa. I denne rapporten, som bygger på en serie intervjuer med en rekke fremtredende aktører i næringa, skisseres endringer, utfordringer og muligheter for å bedre samhandlinga innenfor den viktige skognæringa. Rapporten er finansiert av Skogselskapet i Trøndelag og Namdalen Skogselskap.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.