R-03/01 Arbeid og det gode liv

Rapporten tar for seg arbeidsmiljøet i norske landbruk og ser hvordan dette påvirker livskvaliteten hos bøndene. Med kritisk realisme som vitenskapsfilosofiske utgangspunkt beskriver rapporten arbeidsmiljøet og livskvaliteten og mekanismene mellom. I analysen brukes både kvalitative og kvantitative data. Analysen tyder på arbeidsmiljøet er viktig for bøndenes tilfredshet med livet og at det psykososiale spiller størst rolle. For å bedre bøndenes livskvalitet er det derfor viktigere å bedre psykososiale arbeidsmiljøet enn det tekninsk og fysiske arbeidsmiljøet.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.