R-03/09 Besøkende på gårdsturismeanlegg

Rapporten inneholder resultatene fra en undersøkelse gjort blant norske og utenlandske gjester på sju norske gårdsturismebedrifter. Undersøkelsen ble gjennomført sommeren 2008. Målet med undersøkelsen var blant annet å si noe om hvem gjestene er, bakgrunn for besøket, hvilke faktorer som har betydning for at et opphold skal være vellykket og hvilke forventninger og erfaringer gjestene har.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.