R-03/11 Det handler om følelser

Rapporten «Det handler om følelser – en utredning om ubebodde landbrukseiendommer » drøfter kompleksiteten rundt omsetning av de mange ubebodde landbrukseiendommene i Norge. Rapporten presenterer kunnskap om lokalisering, tilstand, eiere og eierforhold i forhold til ubebodde landbrukseiendommer, og faktorer som fremmer eller hemmer omsetning blir presentert og diskutert. Rapporten konkluderer med at det er sosiale og følelsesmessige relasjoner til eiendommene, spesielt de sterke bindingene mellom slekt og eiendom, som i første rekke forhindrer en større omsetning. Pris og priskontroll er av mindre betydning. Rapporten avsluttes med en rekke råd til beslutningstakere som kan bidra til at en større andel av de ubebodde landbrukseiendommene legges ut for salg.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.