R-04/03 Evaluering av merkebestemmelser for uemballerte matvarer

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Næringsmiddelbedriftenes Landsforening og Baker- og Konditorbransjens Landsforening. Formålet med prosjektet var å kartlegge virkningen av og kvaliteten på forbrukerinformasjon og -kommunikasjon i forbindelse med implementering av nytt regelverk for merking av matvarer. Oppdraget var begrenset til å gjelde evaluering av de nye merkebestemmelsene mht. frukt og grønnsaker og bakerivarer.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.