R-04/05 Tabellrapport fra en undersøkelse om eiere av skog i Trøndelag

Denne rapporten presenterer svarene fra en postal spørreskjemaundersøkelse blant eiere av trønderske skogeiendommer. Formålet med rapporten er å gi en oversiktlig beskrivelse av eierne til den trønderske skogen ved å sammenligne hva ulike grupper av skogeierne har svart på spørsmålene i spørreskjemaundersøkelsen.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.