R-04/10 Trender i norsk landbruk 2010. Frekvensrapport

Trender i norsk landbruk (Trendundersøkelsen) er en postal spørreundersøkelse blant norske gårdbrukere som gjennomføres av Norsk senter for bygdeforskning hvert annet år. Undersøkelsen er blitt gjennomført i 2002, 2004, 2006, 2008 og nå i 2010. Årets under-søkelse er dermed den femte i rekken. Målet er å få etablert en kvantiativ database som gir informasjon om utviklingen innen landbruket over tid. Undersøkelsen er i sin helhet finansiert av Bygdeforksning. I denne rapporten presenterer vi resultatene fra Trender i norsk landbruk 2010. Det er i all hovedsak gjort i form av ukommenterte frekvenstabeller. Disse gir en oversikt over hvordan deltakerne i undersøkelsen fordeler seg på de ulike svarkategorienen for hvert spørsmål. Vi har i denne omgang ikke kommentert resultatene. Hensikten er først og fremst å gjøre datamaterialet offentlig og tilgjengelig for interesserte brukere.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.