R-05/00 Dolly de Luxe. Journalistisk bruk av genteknologisk forskning.

Denne rapporten setter søkelyset på forskningsformidling, nærmere bestemt nyhetsjournalisters bruk av genteknologisk forskning. I rapporten kontrasteres "kloning" med "genterapi". Sistnevnte sies å representere den medisinske forskningens håp om genteknologiens nytte i fremtidig medisinsk behandling. Rapporten ser nærmere på hvordan tre norske aviser bruker kunnskap om genteknologiske metoder. Den kvalitative analysen identifiserer avisenes bruk av ulike refleksive strategier. Disse strategiene innebærer ulike konstruksjonsprosesser, og analysen belyser hvordan disse prosessene innvolverer ulike grunnleggende vurderinger av risiko- og moralske aspekter ved forskning på liv. Analysen problematiserer etablerte oppfatninger om hva forskningsformidling innebærer og diskuterer Ulrik Becks diagnose av det moderne samfunnet som preget av "reflektive moderniseringer".

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.