R-05/05 Trønderbonden: Typer og tilpasninger i trøndersk landbruk

Denne rapporten beskriver et prosjekt hvor siktemålet var å se på kategorier og skillelinjer i det trønderske landbruket. For det første var det et mål å finne og beskrive de viktigste gruppene av bønder i det trønderske landbruket. For det andre var det et ønske å få en forståelse av hva som bidrar til fremveksten av de ulike kategoriene. Til slutt ønsket jeg å si noe om forholdet mellom disse gruppene, og om strategiske tilpasninger mellom disse gruppene og et fremtidig landbruk. Prosjektet har identifisert 6 bondetyper: proffbonden, bygdepatrioten, gründeren, økologen, kverulanten, og exitbonden. Hver av typene representerer viktige verdier og viktige ressurser for norsk landbruk. På den andre siden står hver av dem ovenfor særegne utfordringer. Behovene med hensyn til nettverk, kompetanse og tilrettelagt politikk varierer i stor grad. Til sammen representerer disse typene et mangfoldet av norske bønder som bør lyttes til og tas hensyn til på ulike måter. Dette utgjør en strategisk utfordring for norsk landbruksforvaltning og norsk landbrukspolitikk.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.