R-06/00 Mat i media. Risikokommunikasjon av genmodifisert mat.

Denne rapporten setter fokus på hvordan Aftenposten, Adresseavisen og Dagbladet presenterer temaet genmodifisert mat i sine spalter, og hvordan representanter fra norsk næringsmiddelindustri opplever pressedekningen av temaet genmodifisert mat. Rapporten viser at Aftenposten, Adresseavisen og Dagbladet presenterer både mulighetsmomenter og usikkerhetsmomenter i forbindelse med genmodifisert mat. Fremstillingen av temaet er allsidig, men avisene skiller seg fra hverandre i bruken av språklige virkemidler. Videre viser rapporten at Aftenposten i større grad legger vekt på politiske problemstillinger tilknyttet genmodifisert mat, Adresseavisen vektlegger landbruksrelaterte spørsmål, mens Dagbladet er den avisen som i størst grad sår tvil om risiko tilknyttet genmodifisert mat. Videre viser rapporten at representantene fra norsk næringsmiddelindustri opplever at pressen overfokuserer de negative sidene ved genteknologi i matproduksjon. Representantene føler ofte at deres uttalelser blir misforstått når de er i kontakt med journalister. Risikokommunikasjon om genmodifisert mat er vanskelig for næringsmiddelindustrien, og mye tyder på at det per i dag finnes få, eller ingen, strategier for risikokommunikasjon i forbindelse med genmodifisert mat.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.