R-06/02 Fortellinger om genmodifisert mat

Denne rapporten tar for seg folks oppfatninger av genmodifisert mat. Fokuset har ikke vært på om disse oppfatningene er ”korrekte” eller ikke, men heller hvordan oppfatningene er dannet på grunnlag av sosiale konstruksjoner. Hovedfokuset har vært på hvordan sosiale konstruksjoner av genmodifisert mat dannes, og hvordan disse kan forstås i lys av kjønn og klasse. Det viser seg at det er mange elementer som benyttes når sosiale konstruksjoner av genmodifisert mat dannes. Tradisjonell foredling, økonomi, patentering, helse, biologisk mangfold, befolkningsvekst, u-hjelp, føre-var prinsippet, etikk er blant annet noen av elementene som blir brukt. Selv om skepsisen ligger i bunn hos de fleste informantene, er de sosiale konstruksjonene av genmodifisert mat formet av både kjønn og klasse. Kjønn har derimot vist seg å ha en beskjeden betydning, mens klasse spiller en betydelig rolle når konstruksjoner av genmodifisert mat dannes. Likevel bør sosiale konstruksjoner av genmodifisert mat forstås som et samspill mellom kjønn og klasse.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.