R-06/10 Kjønn i spill – betydninger av kjønn i styrerom

Norsk Landbrukssamvirke vedtok høsten 2003 en handlingsplan som skulle sikre minst 40 prosent kvinnelig deltakelse i sentrale og regionale styrer innen 2009. Samtidig har tidligere forsking har vist at kvinners innflytelse i landbruket har begrenset seg gjennom en kjønnet sosial orden dominert av maskuline verdier. Basert på et kvalitativt intervju og observasjonsmateriale fra et styre i Norsk Landbrukssamvirke beskriver denne rapporten hva som skjer med forståelser av kjønn når kvinner og menn møter hverandre som formelt likestilte beslutningsaktører i et rom som tradisjonelt har blitt dominert av menn. Rapporten viser hvordan kvinner og menn i et styret aktivt skaper og forhandler om betydninger av kjønn gjennom ulike forstillinger, kategoriseringer og praksiser.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.