R-07/08 Mellom nettverk og marked: Om fiskerirekruttering og sysselsettingssystemer i fiske

Denne rapporten er skrevet som en del av prosjektet "Networks or markets? The recruitment challenges in future fisheries and marine industries"; finansiert av Norges forskningsråd og Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond. Formålet med rapporten er å presentere kvantitativt datamateriale om sysselsettingssystemet i fiskeflåten. Rapporten bygger på et datamateriale fremskaffet gjennom telefonintervjuer med fiskere, fiskebåteiere og folk som har sluttet i fisket. Det overordna spørsmålet rapporten tar opp er om endringene i fiskerinæringa har ført til at nettverksrekruttering har blitt erstattet av markedsmekanismer. Rapporten ser på i hvilken grad rekruttering til fiske synes å være et problem og hvordan det rekrutteres, hvor rekruttene kommer fra, hvordan fiskere ser på framtida og årsaker til at folk slutter i fiskerinæringa.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.