R-07/10 Rurale idyller – gårdsturismens hjemmesider

Naturbasert gårdsturisme har fått en sentral rolle i markedsføringen av norsk mat og reiseliv i forbindelse med distriktsutvikling. Denne rapporten undersøker hjemmesidene til naturbaserte gårdsturismevirksomheter. Ved å fokusere på presentasjonene av tilbudene og produktene som tilbys, og hvordan disse spiller på ideene om rural idyll og turismetrender, drøftes virksomhetenes selvpresentasjon. Viktige elementer i tilbudet er gården som aktivitet – og opplevelsesarena, omkringliggende natur og landskap, matproduksjon, fortellingene om gamle dager og vertskapet. Mange hjemmesider formidler i tillegg aktiviteter i nærområdet, som bidrar til å skape et mangfoldig tilbud. Basert på et utvalg hjemmesider og intervju med gårdsturismevertskap drøftes tre paradokser som kommer til uttrykk i presentasjonene. Det første paradokset som blir diskutert er spenningsforholdet mellom informasjon om gårdsdriften og stedet, i forhold til gården og nærområdet som en iscenesatt turistarena. Det andre paradokset peker på formidlingen av tradisjoner og det forhenværende, samtidig som virksomhetene skal være moderne, både knyttet til komfort, teknologiske løsninger og trender i turistsfæren. Det siste paradokset viser at selv om særegenhet verdsettes, har mange virksomheter en rekke likhetstrekk. Dette kan være en konsekvens av medlemskap i bransjeorganisasjoner og arbeidet mot kvalitetsstandarder.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.