R-07/11 Evaluering av Midt-Skandinavisk regionsprosjekt

Midt-Skandinavisk regionprosjekt har vært et regionalt utviklingsprosjekt på tvers av riksgrensen, og omfattet Frostviken og Hotagen i de svenske kommunene Strömsund og Krokom, og Lierne og Røyrvik kommune i Norge. Prosjektet er drevet i perioden 2009 til 2011, og har hatt som hovedmål å stoppe nedgangen i folketall i regionen, styrke det offentlige servicetilbudet, bidra til økt livskvalitet blant folk, og være et utstillingsvindu for norsk og svensk distriktspolitikk gjennom utprøving av nye virkemidler som reduserer grensehindre og bidrar til utvikling i grenseregionen.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.