R-08/00 Functional Foods/Funksjonell mat – en studie av norske forbrukeres kjennskap til, bruk av og vurdering omkring funksjonell mat.

Rapporten omhandler norske forbrukeres kjennskap til og bruk av funksjonell mat samt deres vurderinger omkring aspekter knyttet til denne maten. Studien er basert på prosjektet: "Risikokommunikasjon: Mat, risiko og media". Kjennskapen til begrepet "funksjonell mat/Functional Foods" er begrenset, men mange forbrukere har en eller annen gang kjøpt funksjonell mat og 26% regner seg som regelmessige brukere. Forbrukerne synes å være positive til ideen om funksjonell mat og til funksjonell mat sin relevans som produkt og helsebidrag. De fleste vurderer et variert kosthold som sunnere enn et kosthold basert på funksjonell mat. Likevel ønsker mange å få tilskudd som gir helseeffekter gjennom den daglige maten, fremfor gjennom tabletter eller pulver. Forbrukerne er ikke likegyldige til at man endrer på maten selv om den nye maten har påvist helseeffekt. I studien representerer bruk av genteknologi en grense, selv om forbrukernes skepsis til genteknologi nyanseres noe når den anvendes i produksjon av funksjonell mat. Det synes relevant å skille forbrukernes bedømmelse av funksjonell mat på generelt nivå fra bedømmelse på produktnivå. Resultatene kan bidra til å utvikle relevante forskningsspørsmål og problemstillinger som kan knyttes til introduksjonen av funksjonell mat i Norge. Gjennom kvalitative studier kan man oppnå dypere innsikt i forbrukernes forestillinger og oppfatninger omkring funksjonell mat.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.