R-08/02 Trender i norsk landbruk 2002

Trender i norsk landbruk" ("Trendundersøkelsen") er en postal spørreundersøkelse blant norske gårdbrukere som gjennomføres av Norsk senter for bygdeforskning. Undersøkelsen skal gjentas hvert andre år, slik at man på sikt får etablert en kvantitativ data-base som gir informasjon om utviklingen innen landbruket over tid. Undersøkelsen er i sin helhet finansiert av Bygdeforskning. I denne rapporten presenterer vi resultatene fra den første runden av undersøkelsen, "Trender i norsk landbruk 2002". Dette er i all hovedsak gjort i form av ukommenterte frekvenstabeller, som gir en oversikt over hvordan de 1678 deltakerne i undersøkelsen fordeler seg på de ulike svarkategoriene på hvert spørsmål, eventuelt hvor mange som ikke besvarte det aktuelle spørsmålet. Vi har i denne omgang ikke kommentert de statistiske resultatene. I denne omgangen har hensikten først og fremst vært å gjøre datamaterialet offentlig og tilgjengelig for interesserte brukere. Spesielt interessert bes ta kontakt med forfatterne, for å få tilgang til mer inngående analyser som er utført i tilknytning til tallmaterialet.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.