R-08/09 Kampen om gråsonene: Oppdrett i Froan landskapsvernområde

Rapporten er del av forskningsprosjektet Froan-Scenarier (2007-2009) og fyller følgende delmål i prosjektet: Utforske sosiale aspekt og (manglende) interaksjon mellom verneformål og næringsutvikling i kystsonen, og å identifisere mulige barrierer for sosioøkonomisk og kulturell bærekraftig næringsutvikling innenfor verneområdet og i tilknytning til verneområdet. I rapporten undersøkes ulike sider ved forvaltningen av Froan verneområde med en samfunnsvitenskaplig tilnærming.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.