R-09/00 Kommersielt sikfiskeri. Femund fiskarlag AL og marknaden.

Femund Fiskerlag A/L, som så mange andre mottaksanlegg for kvit innlandsfisk i landet, slit med å få produkta ut på marknaden. Denne rapporten fokuserer på korleis organiseringa og drifta ved Femund Fiskerlag A/L innverkar på marknadsarbeidet deira. Rapporten viser at det finst eit potensiale ute i marknaden, eit potensiale som det har vore vanskeleg for Femund Fiskerlag A/L å greie å utnytte. Den rettar særleg merksemda mot bygging av alliansar som strategi for å løyse dagens vanskar både for Femund Fiskerlag AL og for innlandsfiskenæringa generelt.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.