R-09/06 De nye landarbeiderne

Rapporten er en del av Norsk senter for bygdeforsknings tre�rige (2005-2007) prosjekt om bruk av utenlandsk arbeidskraft i det norske landbruket. Oppdragsgiver for prosjektet er Norges forskningsr�d, med finansiering fra avtalepartene i landbruket (Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Sm�brukarlag og Landbruks- og matdepartementet). De viktigste resultatene er: Anslagsvis 22.000 arbeidsinnvandrere arbeidet p� norske g�rdsbruk i 2005. Ut fra g�rdbrukernes egne anslag, kan antallet ventes � stige opp mot 30.000-40.000 i �rene som kommer. G�rdbrukerne innen gr�ntsektoren benytter seg i st�rst grad av utenlandsk arbeidskraft. Over 4 av 10 b�nder med gr�nnsaksproduksjon har utenlandske arbeidere. I landbruket er de fleste arbeidsinnvandrerne sesongarbeidere, men p� hvert femte bruk med utenlandske arbeidere er gjennomsnittlig arbeidslengde over 3 m�neder. De fleste b�nder har bare en eller to utenlandske arbeidstakere, men innen gr�ntsektoren er det ogs� sv�rt utbredt med st�rre arbeidsstokker. Blant b�ndene som bruker utenlandsk arbeidskraft mener et klart flertall at 'det er akseptabel at arbeidsinnvandrerne har lavere l�nn enn innleid norsk arbeidskraft i landbruket'.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.