R-09/09 Hva nå, Blilyst ? – en evaluering av utviklingsprogrammet Blilyst

Blilyst er et samarbeid mellom åtte innlandskommuner i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Rindal i Møre og Romsdal. Bygdeforskning er bedt om å belyse to forhold i denne evalueringen: (1) Kvaliteten på gjennomføringen av Blilyst i perioden 2006-2009. (2) Vurderinger rundt en eventuell videreføring av programmet. Grunnlaget for Bygdeforsknings vurderinger er saksdokumenter i programmet, statistikk på befolkningsutvikling og næringsetableringer, og intervjuer med drøyt 30 personer som er tilknyttet programmet. Bygdeforskning konkluderer i denne rapporten med at Blilyst ser ut til å være et riktig designet og godt gjennomført utviklingsprogram, men at det er flere utfordringer i den eventuelle videreføringen av programmet: Blant annet må entusiasmen hos de som mest involvert i programmet heves, Blilyst må konsolidere sin rolle i et stadig mer uoversiktlig landskap for regionalt utvikingsarbeid, mens det største potensialet for varig verdiskaping gjennom Blilyst kan utløses gjennom en enda sterkere integrering av Blilysts arbeidsmåter i de deltakende kommunene.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.