R-10/22 Trender i norsk landbruk 2022. En nasjonal spørreundersøkelse blant bønder i Norge

Writers: Alexander Zahl-Thanem og Anders M. Melås

Trender i norsk landbruk er en nasjonal spørreundersøkelse blant gårdbrukere i Norge. Den gjennomføres av Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning hvert andre år. I denne rapporten presenterer vi de første resultatene fra spørreundersøkelsen Trender i norsk landbruk 2022, der 1070 bønder deltok. Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet februar til april, noe som innebærer tidsrommet rundt og i etterkant av Russlands invasjon av Ukraina, men før jordbruksoppgjøret i mai. Høye priser på gjødsel, kraftfôr, fossilt drivstoff og andre driftsmidler, samt økte strømpriser, er forhold som gir et viktig bakteppe for resultatene i denne rapporten. Vi ser i rapporten nærmere på følgende fire temaer: 1) økonomi, 2) framtidsutsikter, 3) bondens helse og livskvalitet og 4) klima og klimagassreduserende tiltak.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.