R-10/00 Forbrukeroppfatninger om mat og risiko. Resultat fra en spørreundersøkelse.

Rapporten omfatter en presentasjon av resultater fra en survey som ble sendt ut til et representativt utvalg norske forbrukere i årsskiftet 1999/2000. Tema som behandles i rapporten er forbrukerholdninger og –adferd på en rekke områder innenfor temaet mat og risiko: Matvaner, kosthold, risikovurderinger av miljøkonsekvenser og for dyrevelferd, mediepåvirkning og tillit til informasjon, samt interesse for og kunnskap om ulike tema. Hovedhensikten med denne rapporten er å gjøre datamaterialet og resultatene tilgjengelige for ulike brukergrupper på et tidlig tidspunkt.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.