R-1/07 Læring for næring? Utviklingsprosjektet Frøya-modellen 2006-2008

Frøya-modellen er et utviklingsprosjekt som skal gjøre Frøya til en ledende oppvekst- og opplæringskommune, fra barnehage til universitet/høyskole. Kommunepolitikere sammen med det lokale næringslivet har tatt initiativet til satsingen, og det første prosjektåret gikk en utfordring til alle ansatte i skoler og barnehager, foreldre, foreninger og bedrifter om å se på hvordan de kan engasjere seg. Prosjektet er en del av kommunens overordnede tiltaksarbeid ”Frøya inn i framtida”. Samfunnsmessig skal prosjektresultatet være et viktig bidrag til å sikre kompetanse, befolkningsvekst, arbeidskraft og kulturell videreutvikling av øy-regionen. Prosjektet skal også bidra til å gjøre Frøya til kystby. Norsk senter for bygdeforskning har fått i oppdrag å følge prosessen knyttet til Frøyamodellen gjennom følgeforskning. Denne rapporten er både en dokumentasjon av aktivitet og status i 2006, og et diskusjonsinnlegg om hvordan prosjektet kan justeres i videreføringen. En hovedkonklusjon er at for et prosjekt som er avhengig av entusiasme og involvering, er den sosiale og kulturelle kapitalen viktigere enn de økonomiske aspektene for å lykkes. Prosjektledelsen må i videreføringen manøvrere godt for å sikre framdrift og oppslutning om satsingen.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.