R-11/00 Forbrukerskepsis til genmodifisert mat. Kun et spørsmål om manglende kunnskap?

I denne rapporten har vi søkt å gå noe nærmere inn på hvilken betydning kunnskap har for holdninger til genmodifisert mat. På grunnlag av ulike datasett, men med hovedvekt på surveydata fra et representativt utvalg forbrukere, samt et utvalg av eksperter/fagfolk på matområdet, berøres ulike aspekter med hensyn til holdninger til genmodifisert mat. Det konkluderes med at en kommunikasjonsstrategi som hovedsakelig fokuserer på sannsynligheten for eventuelle negative helseeffekter av genmodifisert mat, ikke vil være tilstrekkelig for å snu opinionen. Forbrukernes negative holdning til teknologien omfatter langt flere aspekter enn risikoen for egen helse, og vi konkluderer blant annet med at genteknologien er en teknologi som er blitt stigmatisert, og risikokommunikasjon må derfor forstås i en slik situasjon.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.