R-13/22 Tilrettelegging for reduserte klimagassutslipp på norske gårder

Writers: Magnar Forbord, Maja Farstad, Jostein Brobakk, Rob Burton, Lennart Kokemohr, Brit Logstein, Anders M. Melås, Klaus Mittenzwei, Pia Otte

Jordbruket er avhengig av klimaet – og bidrar til klimaet. De senere årene har det vist seg at jordbruket, sammen med de fleste andre sektorer i samfunnet, bidrar til høyere klimagassutslipp (CO2, N20, CH4) enn det som er ønskelig.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.