R-13/08 Trender i norsk landbruk 2008. Frekvensrapport

Trender i norsk landbruk' ('Trendundersøkelsen') er en postal spørreundersøkelse blant norske gårdbrukere som gjennomføres av Norsk senter for bygdeforskning (Bygdeforskning) hvert annet år. Undersøkelsen ble første gang gjennomført i 2002, deretter i 2004, 2006, og nå i 2008. Årets undersøkelse er dermed den fjerde i rekken. Målet er å få etablert en kvantitativ database som gir informasjon om utviklingen innen landbruket over tid. Undersøkelsen er i sin helhet finansiert av Bygdeforskning. I denne rapporten presenterer vi resultatene fra 'Trender i norsk landbruk 2008'. Dette er gjort i form av frekvenstabeller, som gir en oversikt over hvordan deltakerne i undersøkelsen fordeler seg på de ulike svarkategoriene for hvert spørsmål. Vi har i denne omgang ikke kommentert de statistiske resultatene. Hensikten med rapporten er først og fremst å gjøre datamaterialet offentlig og tilgjengelig for interesserte brukere. Spesielt interessert bes ta kontakt med Bygdeforskning for å få tilgang til mer inngående analyser som er utført i tilknytning til tallmaterialet. I tillegg vil vi vise til tilsvarende frekvensrapporter for de tidligere undersøkelsen (Rye og Storstad 2002; Rye og Storstad 2004; Vik og Rye 2006) som gjør det mulig for leserne å følge utviklingen siden 2002. For ytterligere dokumentasjon av undersøkelsen viser vi ellers til Vik (2008).

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.