R-14/00 Ensomhet blant norske bønder på 90-tallet

Norske bønder er blitt mer ensomme i løpet av 90-årene. Melkeprodusenter og heltidsbønder er mest ensomme. Tilfredsheten med faglige og sosiale kontakter er forholdsvis gode, men svekket i løpet av 90-tallet. Årsakene til ensomheten er trolig generell misnøye.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.