R-3/22 Kommunetilpasset forebygging og behandling – Overvekt og fedme blant bygdebarn. Sluttrapport

Writers: Alexander Zahl-Thanem, Ellen Ersfjord, Gudveig Gjøsund, Reidun Heggem, Line Oldervoll, Tanja Plasil and Anne Margrethe Brigham
Denne sluttrapporten er en oppsummering av funn, konklusjoner og anbefalinger fra forskningsprosjektet “Kommunetilpasset forebygging og behandling av overvekt og fedme blant bygdebarn (KOMPASS)”. Prosjektet ble gjennomført i perioden 2018 til 2021, noe som inkluderer ett års forlengelse på grunn av koronapandemien. Hovedmålet med dette prosjektet har vært å frembringe kunnskap rundt betydningen av lokal kultur og fysisk bosted når det gjelder overvekt og fedme hos barn på bygda. Dette har blitt belyst ved å ta utgangspunkt i både barn og foreldres perspektiver, i tillegg til å ta utgangspunkt i problematikken sett fra ulike aktører som jobber med helsefremmende arbeid i rurale områder.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.