R-5/22 Tiltak for å fremme bruk av tre og lokale verdikjeder ved kommunale anskaffelser

Writer: Mads Dahl Gjefsen

Denne rapporten presenterer en «tiltaksmeny» for å fremme lokalbaserte verdikjeder rundt tre gjennom kommunale anbudsprosesser. Anbefalingene som gis, er formulert delvis på bakgrunn av forutsetninger og ambisjoner i Trondheim kommune og omegn, men er tenkt å være relevante for anskaffelsesprosesser i alle kommuner.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.